Küçücük bir kod ile Media Player penceremizi transparent hale getirebiliyoruz. Hiç bir şekilde de işimize karışmıyor sonra. Benim çok hoşuma gitti.

Bu haliyle Media Player Classic Home Cinema için çalışıyor. Onu indirmek isteyenler bu tarafa gitti:

http://mpc-hc.sourceforge.net/

Kodun derlenmiş hali ve kaynağı şurda:

Transplayer.zip

Bir ekran görüntüsü olmadan olmaz (Media playeri her zaman üstte yapmayı unutmayalım):

Kodu şöyle:

#define _WIN32_WINNT 0x0600
#include 

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, int) {
	HWND hwnd = FindWindow("MediaPlayerClassicW", NULL);

	if (!hwnd)
		return 5;

	DWORD dwExStyle = GetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE);

	if (dwExStyle & WS_EX_LAYERED) {
		SetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE, dwExStyle & ~WS_EX_LAYERED & ~WS_EX_TRANSPARENT);
		SetWindowPos(hwnd, NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE | SWP_NOZORDER | SWP_NOACTIVATE | SWP_FRAMECHANGED);
	} else {
		SetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE, dwExStyle | WS_EX_LAYERED);
		SetWindowPos(hwnd, NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE | SWP_NOZORDER | SWP_NOACTIVATE | SWP_FRAMECHANGED);
		SetLayeredWindowAttributes(hwnd, RGB(255, 0, 255), 0x60, LWA_ALPHA);
		SetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE, dwExStyle | WS_EX_LAYERED | WS_EX_TRANSPARENT);
		SetWindowPos(hwnd, NULL, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE | SWP_NOZORDER | SWP_NOACTIVATE | SWP_FRAMECHANGED);
	}

	return 0;
}
</pre>
</code>
Kaynak