Flex’te script tagi açıp java c yazar gibi araya kodlar serpiştirebiliyoruz. Netekim event yönetimi de bu şekilde işliyor.

Önce listeneri butona ekliyoruz. Arkasına listenerin handlerini tanımlıyoruz. Burda bi messagebox çıkıyor şimdilik.

[php]<fx:Script> <![CDATA[ import mx.controls.Alert;

private function initApp():void { button1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, myEventHandler); }

private function myEventHandler(event:Event):void { Alert.show("Olay oldu"); }

]]> </fx:Script>[/php]

Butonu da şu şekilde tanımlamak makbul tabi ki:

[php]</pre> <s:Button x="23" y="238" label="Home" click="myEventHandler(event)" id="button1"/> <pre>[/php]