1. ActionScript 2.0 açılır
 2. File - Import - Import to Library yolunu izleyerek arka plan olması istenen resimler kütüphaneye eklenir
 3. Arka plan dinamik olacağı için bunu movie clip yapmak gerekir
 4. Katmanın üzerine rectangle tool ile sayfayı tamamen kaplayacak şekilde bir dikdörtgen çizilir ve seçilip F8 veya "Convert to Symbol" yardımıyla "Movie clip" haline getirilir. (Bu işlemden sonra dikdörtgenin "Properties" panelindeki "Instance name"i kesinlikle doldurulmalıdır. Kod yazarken gerekli bir işlemdir.)
 5. Movie clip haline gelen dikdörtgenin ortasında bir yuvarlak belirir. Buraya çift tıklayarak movie clipin içine girilir. Girildiği zaman Flash ilk açıldığında çıkan ekrana benzer bir ekran çıkar. (Tek bir katman)
 6. Burada dikdörtgen seçilip silinir. Çünkü artık işimiz kalmamıştır
 7. 1inci karedeyken kütüphaneye daha önceden konan arka plan resimlerden ilki çağrılır
 8. Resim konduktan sonra 2. kareye sağ tıklanıp "Insert keyframe" yapılır. Böylece 2. karede de siyah noktadan oluşur.
 9. 2nci kareye tıklanıp ardından resmin üstüne tıklandığında "Properties" panelinden "Swap bitmap" butonuna basılır. Ekrana kütüphanede bulunan resimlerin listesi çıkar. Sıradaki arka plan resmi seçilir
 10. 3üncü kare için de aynı işlem uygulanır. Böylece 3 kareye 3 ayrı arka plan eklenmiş olur
 11. Şu anda ctrl+enter yapılırsa resimlerin hızlı bir şekilde slayt gibi geçtiği görülür. Bunu durdurmak için 1. kareye tıklanıp "Actions" paneline gelip stop(); yazılır
 12. Timeline'in üstündeki Scene1'e basılarak movie clipin içinden çıkılıp ana sahneye tekrar dönülür
 13. Yeni bir katman oluşturulur. Bu buton ile arka plan değişikliğinin kontrolü sağlanacaktır
 14. Buton katmanına gelip fazla büyük olmayan bir dikdörtgen çizilir. Bunun içine arka plan resimlerinin önizlemesi konulacaktır
 15. Dikdörtgene tıklanıp F8 veya "Convert to Symbol" ile dikdörtgen nesne "movie clip"e çevrilir(Instance name unutulmamalıdır)
 16. Çift tıklanıp şimdi çevrilen movie clipin içine girilir
 17. Yeni bir katman oluşturulur. Buraya buton yapılmak üzere arka planların küçük halleri eklenecektir
 18. Arka plan resimlerinin küçük halleri kütüphaneye eklenir.(Ya da önceden yüklenen arka planlar elle tekrar boyutlandırılabilir). Resimler dikdörtgenin içine sırayla konur
 19. Her bir resim ayrı ayrı sırayla seçilip F8'e basıp "Button"a çevrilir
 20. İlk resmin küçük hali olan butonu seçip "Actions" paneline girilir. Bunun birinci arka planı göstermesi istendiği için kodu şöyledir:
 21. 1nci arka plan için 1. küçük resme yazılacak kod:

on(release){

_root.arka.gotoAndStop(1);

}

2nci arka plan için 2. küçük resme yazılacak kod:

on(release){

_root.arka.gotoAndStop(2);

}

3üncü arka plan için 3. küçük resme yazılacak kod:

on(release){

_root.arka.gotoAndStop(3);

}

**Buradaki "arka" benim arka plan "movie clip"ine verdiğim "instance name"dir.