1. ActionScript 2.0 açılır
 2. Sayfanın boyutları "Properties" panelinden 800x600 olarak ayarlanır
 3. "View" sekmesinden "Rulers"a basılarak cetveller açılır
 4. Banner, butonlar, içerik ve içeriğin sayfaya girmeden önceki kısmının hizası cetvel yardımıyla işaretlenir.(Cetvelin olduğu yerden tıklanıp istenilen yere kadar fare imleci sürüklenerek). İçeriğin ilk konumunun büyüklüğünü belirlemek için sayfanın içinde belirlenen hizanın içine rectangle tool …vb ile bir nesne çizilip onu sayfa dışına sürükleyip ona göre içeriğin ilk konumunun cetvelleri ayarlanabilir
 5. İlk katmana ilk hangi sayfa yapılmak isteniyorsa onun adı verilir. Ben "Hakkımızda" yaptım
 6. Bu katmana bir nesne çizilir(Yukarıda cetvelleri ayarlamak için kullanılan nesne de kullanılabilir)
 7. Bu nesnenin ilk konumu cetvellerle ayarlanılan sayfanın dış kısmıdır. Kayarak içeri girecektir. Bu nesnenin üstüne yazısı yazılır
 8. Yazı "dynamic text" ise "static text"e çevrilir
 9. "Hakkımızda" katmanın 1. karesinde "Create Classic Tween" yapılır(CS4 için böyle. CS3 için "Create Motion Tween"e basılır)
 10. 20nci kareye gelip "Insert Keyframe" yapılır ve daha önce yazdığımız hakkımızda yazısı ve onu kaplayan nesne sayfanın içine alınır. Hakkımızda sayfası sayfanın sağ kısmından içeri girecektir artık
 11. Yeni bir katman oluşturulur. Örneğin bu da "İletişim" olabilir
 12. Bu "Hakkımızda" ve "İletişim" sayfaları farklı karelerde yapılmalıdır. Bu nedenle "İletişim" katmanında 25. kareye "Insert keyframe" yaparak karışıklığın önüne geçilir
 13. Yine yukarıda olduğu gibi sayfanın dışında cetvelle ayarlanan bölgeye bir nesne çizilir. Onun içine "İletişim" ile ilgili yazısı yazılır.
 14. 25inci kareye sağ tıklanıp "create classic tween" yapılır ve 45. kareye gelinip "Insert keyframe" yapılır. Ardından nesne 45. karede sayfa içine alınır
 15. Yeni bir katman oluşturulur. Bu da örneğin "Referanslar" olabilir. Bu katman da karışmaması için 50. kareden başlayacaktır. Bu nedenle yukarıdaki gibi 50. kareye "Insert keyframe" yapılır
 16. Bu katmanın içeriği yukarıdaki iki sayfa gibi doldurulur. (Nesne yapılır, içine yazısı yazılır, tween uygulanıp sayfaya girmesi sağlanır.)
 17. Yeni bir katman oluştulur. Bu katman butonlar içindir
 18. 3 sayfa var bunlar için 3 de buton oluşturulur
 19. Rectangle tool …vb ile buton şekli cetvelle daha önce belirlenen alanın içine çizilir. Üstüne yazısı yazılır. Ardından butonun tamamı(yazı ve nesne) seçilerek F8 veya "Convert to symbol"e basılarak "Button" haline getirilir.
 20. İlk butonun üzerine çift tıklanarak içine girilir ve timeline üzerinde "Up", "Over", "Down" ve "Hit" alanları görünür. Bunlardan sadece "Up" doludur. F6 tuşu ile diğerlerinin içi doldurulur.(Up buton basılı değilken görünen hal, Over fare butonun üzerindeyken görünen hal, Down butona basıldığında görünen haldir. Bu hallere teker teker gelinip buton üzerinde değişiklik yapılarak çeşitli efektler eklenebilir.)
 21. Ben örnek için "Over" üzerine gelip butonun arka planının rengini değiştirdim. Ctrl+enter ile bakılırsa da butonun üzerine fare imlecini getirince renk değiştirdiği görünür
 22. Sahneye çift tıklanıp butonun içinden çıkılır. Diğer butona çift tıklanıp onun içine girilir. Aynı işlemler onun için de yapılır. İstenirse farklı bir efekt verilebilir.(Örneğin yazı rengini değiştirmek)
 23. Butonlara efekt ekledikten sonra sıra banner koymaya geldi. Bunun için yeni bir katman yaratılır
 24. Banner katmanında cetvelle banner için daha önceden belirlediğimiz yere rectangle tool…vb aracılığıyla bir nesne çizilir.
 25. Nesne seçilip F8 veya "Convert to symbol"e basılarak "Movie clip" haline getirilir.
 26. Nesneye "Properties" panelinden bir "Instance Name" verilir. (Bu kesinlikle yapılmalıdır. Kod yazımı sırasında kullanılacaktır)
 27. Önce sahneye tıklanıp sonra nesneye çift tıklanarak nesnenin içine girilir. Timeline Flash ilk açıldığında olduğu gibi görünür.(Tek bir katman vardır) Önceden oluşturulan nesne silinir. Onun yerine  resim konulacaktır
 28. Bir resim çağrılır.(File - Import - Import to stage)
 29. Eklenen resmin katmanında 1. kareye sağ tıklanıp tween eklenir. ("Create Classic Tween"e basılır. 20. kareye gelip "Insert keyframe"e basılır) 20. karede önce sahneye sonra nesneye tıklanır ve nesnenin "Properties" panelinden "Color effect" kısmından "Alpha" değeri 0 yapılır. Böylece 20. kareye doğru nesne yavaş yavaş sahneden kaybolacaktır. Bu efekt isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Önce 0 sonra 100 de olabilir.
 30. Yeni bir katman oluşturulur. Buraya ikinci resim eklenir. Buna da yukarıdaki işlemler uygulanır. Efekt istenirse değiştirilebilir. Yalnız dikkat edilecek nokta yeni eklenen resim önce eklenen ve tween uygulanmış resmin efektinin bittiği kareden başlamalıdır. Örneğin yukarıdaki resim 20. karede sahneden kaybolmaktadır. O halde 2. resmin katmanında 20. kareye "Insert keyframe" yapılır ve 21. karede tween uygulama başlatılır.
 31. Bannera kaç resim konulacaksa o kadar kez yukarıdaki işlemler tekrarlanır
 32. Artık butonlara görev eklemeye sıra geldi. Bu "Actions" panelinden kod yazarak yapılacaktır.
 33. Bundan önce animasyonların sürekli kendi kendilerine oynamasını engellemek gerekir. Bunun için de her tweenin ilk karesine gelip "Actions" panelinden stop(); yazılır.
 34. Önce sahneye sonra butona bir kez tıklanıp "Actions-Button" paneline gelip kod yazmaya başlanır. Her buton için bu yapılacaktır.
 35. Hakkımızda butonunun kodu:

  on(release){

  gotoAndPlay(2);

  }

  İletişim butonunun kodu:

  on(release){

  gotoAndPlay(26);

  }

  Referanslar butonunun kodu:

  on(release){

  gotoAndPlay(51);

  }

 36. Bu kez de tıklandıktan sonra sayfa görünüp kaybolmaktadır. Bunu engellemek için de her katmanda tweenin bittiği yerdeki kare seçilip "Actions" panelinden yine stop(); yazılır.
 37. Ctrl+enter