Web sitelerinde bulunan reklam veya tanıtım amaçlı bannerların yapımında kullanılan tekniktir.
 1. ActionScript 2.0 açılır
 2. Öncelikle sahnenin "Properties" panelinden reklamın boyutları ayarlanır. Çünkü sitelerde bunlara sınırlı bir alan verilir
 3. İstenilen resimlerin hepsi library'ye aktarılır. (File- Import - Import to library)
 4. Resimler sahnede bulunmamalı. Önce libraryde bekletip sonra sahneye alınacaktır
 5. Her resim için bir katman oluşturulur
 6. İlk katmana ilk resim konur
 7. Bu resme bir motion tween eklenir(Resmin olduğu katmanın ilk karesine "Create Classic Tween" ve sonlanmasını istediğimiz kareye-mesela 20.kare- "Insert Keyframe" yapılır)
 8. İlk resmin olduğu katmanda 1. kareye gelinip önce sahneye sonra resme tıklanıp "Properties"den "Color"(veya "Color effect" versiyona göre değişebilir) kısmındaki "Alpha" değeri 0 yapılır
 9. Resimlerin sırayla görünmesi istendiğinden ilk 20 karede 1. resim görünecektir. 2. resim 20. kareden sonra görünmeye başlayacaktır. Bu nedenle 2. resmin katmanında 20. kareye "Insert Keyframe" yaparak boş kalması sağlanır
 10. 20nci kareye 2. resim konur ve bu resme de ilk resme uygulanan tweenden uygulanır. (Örneğin 20. kareye "Create Classic Tween" basıp 40. kareye "Insert Keyframe" yapılır)
 11. 2nci resme yukarıdaki gibi "Alpha" efekti eklenir
 12. 3üncü resim 3. katmana eklenir
 13. İlk 40 karede görünmemesi istendiği için 40. kareye "Insert Keyframe" yapılır.
 14. 40ıncı kareye "Create Classic Tween" yapılıp 60. kareye "Insert Keyframe" yapılarak 3. resme de efekt eklenir
 15. Resme tıklanıp "Properties" panelinden "Alpha" efekti verilir
 16. Ctrl+Enter yapıldığında bir eksik olduğu görülür. 2. resim çıkarken 1. resim kaybolur. 3. çıkarken 2. kaybolur. Bunu engellemek için 1. resmin katmanında 60. kareye "Insert Keyframe" yapılır ve 2. resmin katmanında da bu uygulanır. Çünkü 60. kare animasyonun son karesidir. Tweenler bitince resimlerin hiçbir şey yapmadan görünmesi istendiği için böyle yapılır
 17. Banner biraz daha hoş bir hale getirmek için her katmanın sırayla bütün kareleri seçilir(Benim örneğimde ilk 60 kare)
 18. Seçilen karelerin üstüne sağ tıklanıp "Copy frames" yapılır
 19. Her katmanın son karesinde bir sonraki kareye sağ tıklanıp "Paste frames" yapılır.(Bende 61. frame)
 20. Şu anda yapılan sadece aynı şeyi iki kere oynatmak oldu. Henüz bitmedi. Sonradan yapıştırılan kareler seçilip sağ tıklanır ve "Reverse Frames" yapılır. Bu her katman için uygulanır. Böylece hoş bir görünme ve kaybolma efekti sağlanır.
 21. Ctrl+enter

  </ol>