Ekranda hiçbir hareket yokken butona basıldığında ekranda animasyonun oynamasını sağlamak için kullanılabilecek bir yöntemdir

 1. ActionScript 2.0 açılır
 2. İlk katman animasyon katmanı olacak. Bu katmanda ilk 20 kare boş bırakılır.(20. kareye "Insert Keyframe" yapılır)
 3. 20nci kareye bir top çizilip "Create Classic Tween"e basılarak bir motion tween oluşturulur
 4. 40ıncı kareye "Insert keyframe" yapılır ve topun 40. karede bulunacağı yer belirlenir
 5. Başta hareket etmesini istenmediği için 1. kareye stop kodu koyarak hareketi engellemek gerekir.
 6. 1inci kare seçilip "Actions" panelinden kod sayfası açılıp stop(); yazılır. Artık animasyon hiç başlamayacaktır.
 7. Yeni bir katman oluşturulur. Bu buton katmanı olacaktır
 8. Buton çizilir. Yazısı yazılır. Zemin ve yazı seçilip F8 ile "Convert to Symbol" ile "Button"a çevrilir. Bu butona 1. kareyi atlayıp direk 20. kareden animasyonu başlatıcı görevi yapacaktır
 9. Önce sahneye sonra butona tıklanıp "Actions" panelinden butonun içine kod yazma ekranı açılır

on(release){

gotoAndPlay(20);

}

Bu kodun manası "20. kareye git ve oynat"tır

Aynı uygulamayı movie clip için yapmak için ise:

 1. ActionScript 2.0 açılır
 2. Rectangle tool ile sahneye bir alan çizilir
 3. F8 tuşu ile veya "Convert to Symbol" ile bu alan "movie clip"e çevrilir
 4. Nesne seçilip "Properties" panelinden "Instance Name"e istenilen ad verilir(kesin yapılmalıdır)
 5. Movie clipe çift tıklanarak içine girilir
 6. İçindeki katmana bir tane top çizilir
 7. 1inci karede "Create Classic Tween" yapılır ve 20. karede "Insert Keyframe" yapılır
 8. Tekrar Scene1'e gelinir.(Movie Clip'in dışına çıkılır)
 9. Önceki derslerdeki gibi 2 tane buton oluşturulur.(Oynat ve durdur.)

Oynat butonu kodu:

on(release){

_root.tur.play();

}

Durdur butonu kodu:

on(release){

_root.tur.stop();

}