Yapılan bir animasyonu tersine çevirmek için kullanılır. Oyun programlama sırasında da çokça kullanılan bir metottur. Çarpmalardan sonra hızı eksi ile çarpılıp nesne geri yollanır.

Örnek olarak gölgesi olan zıplayan top yapılacaktır.

 1. ActionScript 2.0 açılır
 1. Bir top bir de gölge katmanı(layer) oluşturulur
 2. Gölge katmanına Oval tool ile gri bir gölge oluşturulur.
 3. Top katmanına Oval tool ile bir top çizilir
 4. Top için bir motion tween oluşturulur
 5. Gölge için de oluşturulur
 6. 1inci karede top üstte iken 20. karede gölgenin üstündedir
 7. Şu anda animasyon önceki derslerdeki gibidir. Bizim amacımız top gölgenin üstüne geldikten sonra geri yansımasını sağlamaktır.
 8. Top katmanında 20. kareden başlanarak 1. kareye kadar olan kareler seçilip(20. kareye tıklanıp shift tuşuna basılı tutarken 1. kareye basılarak da seçme yapılabilir) sağ tıklanır ve "Copy frames"e basılır
 9. 21inci kareye gelinir
 10. "Paste frames"e basılır
 11. 40ıncı kareden 21. kareye kadar olan kareler seçilip sağ tıklanır
 12. "Reverse Frames"e basılır
 13. Tween tersine çevrilmiş olur. Top yukarı çıkar bu kez
 14. Gölge için de aynısı yapılır
 15. İstenirse aşağıdan yukarı çıkma yavaşlatılabilir.(Tween üzerindeki herhangi bir kareye tıklanıp properties menüsünden "Ease" değeri düşürülerek)