Amaç bir nesneyi başka bir nesne haline getirmek

  Nesneye shape tween uygulama

 1. Bir nesne oluştur(misal kare çiz)
 2. Kareye sağ tıkla "Create Shape Tween" bas
 3. Birinci frame'i seçip tween'den shape seç(cs4'te yok galiba)
 4. 20nci frame gel sağ tıkla
 5. Insert Keyframe de
 6. Kareyi sil oval çiz
 7. Ctrl+enter yap izle

  Yazıya Shape tween uygulama

 1. Yazıyı seçip properties'den shape yap
 2. Shape yapmak için sağ tıkla "Break apart" bas
 3. Harfler teker teker ayrılmıştır
 4. Tekrar "Break apart" yapınca shape olur
 5. Birinci frame seçip "Create shape tween" seç
 6. 20 frame gelip "Insert Keyframe" de
 7. Sonra ilk yazdığın yazıyı sil ne yazmasını istiyorsan onu yaz
 8. Aynı şekilde bu yazıyı da shape haline getir(2 kez break apart)
 9. Ctrl+enter

  Resme(bitmap) shape tween uygulama

 1. İlk resmi koy. Henüz shape degil bitmap
 2. Resmi seç Modify sekmesinden Bitmap gir
 3. Trace bitmap tıkla çıkana OK de geç
 4. Resmi seç sağ tıkla "Create Shape Tween" de
 5. 20 frame gel "Insert Keyframe" bas
 6. 20nci frame seçip istediğin yeni resmi koy
 7. Yeni resmi de shape yap(Trace bitmap'ten)
 8. Ctrl+enter
 9. Yavaşlatmak istenirse 1-20nci frame arasında bi yere tıkla
 10. Ease değerini değiştir(Eksi değerler yavaşlatır)
 11. Ctrl+enter